• SYDNEY
  Sat, 17 Nov 2018
  2395
  Tutup: 13:00
  Buka: 14:00
  SARAWAK4D
  Sat, 17 Nov 2018
  2078
  Tutup: 14:00
  Buka: 15:00
  HONGKONG
  Fri, 16 Nov 2018
  1475
  Tutup: 22:00
  Buka: 23:00
  SAKAPOOLS
  Fri, 16 Nov 2018
  3879
  Tutup: 18:30
  Buka: 19:00
  GENTING 4D
  Sat, 17 Nov 2018
  0694
  Tutup: 15:00
  Buka: 16:00
 • SINGAPORE
  Sat, 17 Nov 2018
  9870
  Tutup: 17:30
  Buka: 17:45
  SAKA4D
  Fri, 16 Nov 2018
  1851
  Tutup: 23:00
  Buka: 23:59
  SAKATOTO
  Fri, 16 Nov 2018
  5249
  Tutup: 21:30
  Buka: 22:00
  MAGNUM4D
  Wed, 14 Nov 2018
  4529
  Tutup: 18:00
  Buka: 18:45